Uslovi kupovine

Povrat novca

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

„Vinarija Marković“ je dužna da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo u roku od 30 dana od prijema robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 067/248899 ili nam pošaljite e-mail na adresu: vinarijamarkovic@gmail.com podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Nakon dostavljanja potrebnih podataka, na e-mail adresu dobićete obavješrenje o povratu sredstava.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, internet prodavnica Vinarije Markovic je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, Maestro i MasterCard metoda plaćanja. To znači da ćemo Vam povraćaj sredstava odraditi na račun kartice.

Ukoliko je porudžbina plaćena gotovinom, kurirska služba će Vam vratiti gotovinu po našem nalogu.

Svaki paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca tj. kupca po cijeni jedne poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

Zamjena artikla

Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakt telefon 067/248899 ili nam pošaljite e-mail na adresu: vinarijamarkovic@gmail.com

Kuriru koji dođe kod Vas na adresu preuzimanja artikla koji želite da zamenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost ide na račun pošiljaoca, kao i račun-otpremnicu koju ste dobili uz proizvod.

U slučaju kada se zamjena vrši zbog greške kupca –kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal- kurirsku službu kontaktira isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provjera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i ukoliko su uslovi za zamjenu ispoštovani, automatski se šalje zamjenski artikal sa novim račun-otpremnicom.

Rok zamjene

Rok za zamjenu artikla je 48h od trenutka isporuke.

Troškovi isporuke

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal. Ukoliko je kupac pogriješio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja robe, kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

KORISNIČKI SERVIS

Pravno na jednostrani prekid ugovora

Poštovani kupci, obavještavamo vas da se shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupovina putem naše internet prodavnice smatra Ugovorom zaključenim na daljinu, koji podrazumijeva Ugovor između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO potrošača da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 48h od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač je dužan da prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, obavijesti trgovca o odluci da raskida ugovor

Da bi potrošač ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, roba koja se vraća ne smije biti oštećena ili pohabana, ne smije biti korišćena/konzumirana. Potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, ako je roba upotrebljavana na način koji nije adekvatan tj. upotreba robe je prevazilazila ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, obilježja i funkcionalnost robe, u tom slučaju potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe.

Potrošač je dužan da robu koja se vraća, vrati u originalnoj ambalaži, uz priloženu fakturuili racun ili otpremnicu.

Potrošač je dužan da izvrši povraćaj robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48h od prijema posiljke. 

U slučaju jednostranog raskida ugovora, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe.

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 067/248899 ili nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu vinarijamarkovic@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 48 sati od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 067/248899 ili nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu vinarijamarkovic@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 48 sati dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 7 dana od trenutka prijave iste.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.