Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.64. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG br. 070/17 od 27.10.2017.) i člana 7. Zakona o elektronskoj trgovini (Sl.list CG br. 056/2013) privredno društvo “TERRAE CAR – VINARIJA MARKOVIC” d.o.o. Budva , svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.vinarijamarkovic.com

O B A V J E Š T A V A

– da se vrsi prodaja robe putem internet sajta www.vinarijamarkovic.com obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva “Terrae car – Vinarija Markoivic” d.o.o., Budva, Markovici bb ,Crna Gora , PIB: 02426013, PDV broj: 81/31-01030-4, šifra dlatnosti 0121, Tel.: +38267248899, adresa za izjavljivanje reklamacije je: vinarijamarkovic@gmail.com

– da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.vinarijamarkovic.com

– da se prema članu 61.- Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG broj 070/17- ) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.vinarijamarkovic.com smatra ugovorom na daljinu i ugovorom zaključenim putem interneta

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.vinarijamarkovic.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom

– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće vrijednosti od 16,00 (šesnaest) eura

– Isporuku možete očekivati u roku od najkasnije 48h od prijema narudžbe. Hitna dostava je moguca na upit.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.vinarijamarkovic.com

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.vinarijamarkovic.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster potvrde preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da roba nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 3 dana bez dodatne naknade za dostavu

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 7 dana na način kako je to definisano ovdje.

– da u slučaju prijema neodgovarajuce robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu

Cijena robe

Cijena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cijenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.

Važi ona cijena artikla koja je bila vidljiva za vrijme kupovine. Sve cijene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cijene proizvoda su podložne promjenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešno istaknute cijene, nastojaćemo da je ispravimo što je prije moguće.